donderdag 30 januari 2014

Koptienden Naarden 1685De namen en het folionummer.

Aelge Meuijssen 5
Jan Aeltsz de Jonge 5
Jan Jansz Graft ,Jonge, 5
T Gast Huijs van Naarden 5
Jacob Gerritsz Kijstemacker 5
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietge Dircks 6
Tijmen Claes Petersz 6
Heijn Jacobsz 6
Convent van Oud Naarden 6
Johannes Reus 6
Sijnt Arme Altaar 6
Sijnt Jacob Altaar 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Ghijsbert Gerritsz Boeldel? 7
Het Heijligh Sacraments Altaar 7
Het Sijck Huijs ,tot Naarden, 7
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 7
Niesge Gerrits dochter 8
Het Heijligh Cruijs Altaar 8
Onse Lieve Vrouwe Altaar 8
Jan Reijersz Barnetel 8
Claes Lambertsz 8
Claes Heijn 8
Toenis Corsse Doorbeuoore 9
Ewout Corsse 9
Gerrit Antoonissen Brouwer 9
Niesge Jans dochter 9
Jan Jansz Bunschooten 9
Keeliaen van Renselaer ,tot Amsterdam, 9
Samuel Joppen 10
Glaude Ferdenandus 10
Reijer Jansen 10
Arent Elbertsz Schuijt 10
Jan Jacobsz 11
Evert Petersz 11
Johannes Predekant ,de weeskinders van, 11
Peter Dircks 11
Gerrit Willemsz Quijck 11
Toenis Corsse 11
Willem Dircksz ,de weeskinders van, 12
Jan Reijersz 12
Willem Claes Oel? 12
Gerrit Michghijelsse ,de weeskinders van, 12
Sijmen Tijmensz 12
Peter Jansz Houtwijck 12
Albert Tijsse 13
Toenis Toenisz Bout ,van Eijmenes,,de weeskinders van, 13
Bout Claesz 13
Corn Gerritsz Moolenaar  13
Gerrit Ghijsbertsz 13
Corn Gerritsz Mooij 13
Wilhelmus Vijsnicht 14
Jacob Alte 14
Jan Tijmensz Hagen 14
Het Wees Huijs ,tot Naarden, 14
Harman Frebre 14
Jan Terbeeck 15
Peter van Pere ,tot Amsterdam, 15
Andries Wijnckel ,tot Naarden, 15
Jan Reijersz Kesemaker 15
Jan Reijersz Termeer 15
Aelt Ghijsbertsz Schuijt ,de Jonge, 16
Toege Claes Doncker 16
Gerrit Claesz 16
Peter Vijnck 16
Gerrit Jacobsz Ruijter 16
De Pot ,tot Naarden, 16
Marten Elbertsz Backer 16
Bruijn Willemsz Rijedemaker 16
Dirck Tijssen 17
Gerrit Jansz Ghoes 17
Jacob Hanse Bos 17
Phlip Phlijpsz 17
Emmerijck van Hes 17
Lijsbet Joosten 17
Jan Gerritsz Snijder 18
Franck Claesz Schoemaker 18
Jacob Ploos 18
Claes Lambert Martensz 18
Dirckge Martes 18
Belegen Martes 19
Mattijs Ghijer de Bercher Backer 19
Boudewijn Jansz Schrijck 19
Jan Meijersz van Leeugen 19
Dirck Ferdenant 19
Nelge Jacob Bouse 19
Jan Lambertsz Tijmmerman 20
Jan Claesz 20
Jacob Jacobsz van de Berch ,de Jonge, 20
Franck Gerritsz 20
Dirck Tijchgelaar 20
Casper Caspersz 20
Ferkeck Beeck ,de Wedeue, 21

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1679De namen en het folionummer.

Aelge Meuijsse 5
Ghijsbert Aeltsz Schuijt 5
Jan Aeltsz ,de Jonge, 5
Jan Jansz Graft ,jonge, 5
Loon Willemsz 5
T Gasthuijs ,tot Naarden, 5
Jacob Gerritsz Kijstemaker 6
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietge Dircks 7
Reijer Antoonisse 7
Tijman Claes Petersz 7
Heijn Jacobsz 7
Convent van Oud Naarden 7
Johannes Reijersz 7
Sijnt Arme Altaar 7
Sijnt Jacobs Altaar 7
De Susteren ,tot Naarden, 7
Ghijsbert Gerritsz Boedel 7
Het Heijligh Sacraments Altaar 7
Het Sijckhuijs ,tot Naarden, 7
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 7
Niege Gerrits dochter 8
Het Heijligh Cruijs Altaar 8
Onse Lieve Vrouwe Altaar 8
Jan Reijersz Barnetel 8
Claes Lambertsz 8
Claes Heijn 8
Toenis Corsse Doorboore? 9
Dirck Rutgersz Schamp 9
Ewout Corsse 9
Gerrit Anthoonisse Brouwer 9
Heijn Dirck Barch 9
Niesge Jan dochter 9
Jan Jansz Bunschoote 10
Claes Ghoe Harmansz 10
Kijliaen van Renselaer ,tot Amsterdam, 10
Samuel Joppen 10
Claas Jan Claesz 10
Glaude Ferdenanus 10
Peter Gerritsz Guijcken 11
Reijer Jansz 11
Aerent Elbertsz Schuijt 11
Corn Petersz 11
Bruijn van ???? 11
Bout Jansz Tol 11
Jan Jacobsz 12
Evert Petersz 12
Johannes Predekant ,de weeskinders van, 12
Peter Dircksz 12
Gerrit Willemsz Quijck 12
Toenis Corsse 12
Willem Dircksen ,de weeskinders van, 13
Jan Reijersz 13
Willem Claesz Oel? 13
Gerrit Mijchgijels ,de weeskinders van, 13
Sijmen Tijmansz 13
Peter Jansz Houtwijck 13
Elbert Tijsse 13
Toenis Toenisse Bout ,van Eijmenes,,het weeskint van, 13
Bout Claesz 13
Corn Gerritsz Moelnaer 13
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 13
Corn Gerritsz Mooij 13
Wilhelmus Visnicht 14
Jacob Alte 14
Jan Tijmensz Hagen 14
Lambert Martesz 14
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 14
Jan Jansz (???) 14
Harman Febrie 15
Jan Terbeck 15
Toenis Jansz van de Berch 15
Peter van Pere ,tot Amsterdam, 15
Lambert Aertsz 15
Peter de Ferbrie 15
Andries Wijncker ,Predekant tot Naarden, 16
Jan Rijersz Kerssemaker 16
Dirck Heijn (Barch?) 16
Aelt Ghijsbertsz Schuijt ,de Jonge, 16
Peter Vijnck 16
Gerrit Jacobsz Ruijter 16
Jan Reijersz Termer 17
Gerrit Claasz 17
Toentge Clas Doncker 17
De Pot ,tot Naarden, 17
Marten Elbertsz Backer 17
Bruijn  Willemsz Rijdemaker 17
Dirck Tijsse 18
Gerrit Jansz Ghoes 18
Jacob Hansz Bos 18
Phlijp Phlijpsz 18
Emmerijck van der Hes 18
Lijsbet Josten 18
Jacob Jansz van de Berch 19
Jan Gerritsz Snijder 19
Franck Claesz Schoemaker ,tot Naarden, 19
Jacob Ploos 19
Claes Lambert Martensz 19
Dirckgen Martes 19
Bellege Martes 20

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1676De namen en het folionummer.

Aelge Meuisse 5
Ghijsbert Aelts Schuijt 5
Jan Aelts ,de Jonge, 5
Jan Jansz Graft ,jonge, 5
Loon Willemsz 5
T Gasthuijs 5
Jacob Gerritsz Kistemaker 6
Jan Ghijsbertsz Schuijt 6
Heijn Elbertsz Pater 6
Grietge Dircks 6
Reijer Antonisse 6
Tijman Claes Tijmansz 6
Heijn Jacobsz 7
Claes Truijtge Quijerijns dochter 7
Convent van Oud Naarden 7
Jan Aertsz Lap 7
St. Armen Altaar 7
Sijnt Jacop Altaar 8
De Susteren ,tot Naarden, 8
Ghijsbert Gerritsz Boedel 8
Het Heijligh Sacraments Altaar 8
Peter Claesz ,tot Amsterdam, 8
Het Sijckhuijs ,tot Naarden, 8
Aelt Ghijsbertsz Schuijt 9
Niesge Gerrits dochter 9
Nies? Johannis dochter 9
Het Heijligh Cruijs Altaar 9
Onse Lieve Vrouwe Altaar 9
Toenis Corss Doerbouoere 10
Jan Reijersz Barnetel 10
Claes Lambertsz 10
Claes Heijn 10
Dirck Rutgersz Schamp 10
Ewout Corsse 10
Jan Jansz Bunschooten 11
Gerrit Antoenisse Brouwer 11
Heijn Dircksz Barch 11
Nies Jans dochter 11
Claes Ghoo Harmansz 11
Kiliaen van Renselaar 11
Samuel Joppen 12
Claes Jan Claesz 12
Glaude Fardenandus 12
Peter Gerritsz Guijcken 12
Reijer Jansz 12
Arent Elbertsz Schuijt 12
Corn Petersz 13
Lambert Corn Barch 13
Benijaman Tijmansz Sudaen 13
Bout Jansz Tol 13
Jan Jacobsz 13
Evert Petersz 14
Johannes Predekant ,de weeskinders van, 14
Grietge Peters ,de weeskinders van, 14
Peter Dircksz 14
Gerrit Willemsz Quijck 14
Antonis Corsse 14
Jan Reijersz 15
Willem Claesz Oel 15
Gerrit Michgijelsz ,de weeskinders van, 15
Sijman Tijmansz 15
Peter Jansz Houtwijck 15
Elbert Tijsse 16
Toenis Toenisz Bout ,het weeskint van, 16
Bout Claesz 16
Gerrit Corn Moelenaer 16
Gerrit Ghijsbertsz Grutter 16
Corn Gerritsz Mooij 16
Wilhelmus Visnicht 17
Jacop Alte ?rgolijf? 17
Jan Tijmansz Hagen 17
Lambert Martsz 17
Het Weeshuijs ,tot Naarden, 17
Jan Jansz ,wort int hof van Hollant,,tot Naarden, 17
Harman Febrie 17
Jan Terbeeck 17
Toenis Jansz van de Berch 17
Peter van Pere ,van Amsterdam, 17
Lambert Aertsz 17
Peter Defrebrie 17
Andries Winkel ,Predekant tot Naarden, 18
Jan Reijersz Kersemaker 18
Dirck Heijn Barch 18
Aelt Ghijsbertsz Schuijt ,de jonge, 18
Peter Vijnck 18
Gerrit Jacobsz Ruijter 18
Jan Reijersz Termeer 19
Gerrit Claesz 19
Toenge Claes Doncker ,tot Naarden, 19
De Pot ,tot Naarden, 19
Marten Elbertsz Backer 19
Bruijn Willemsz Riemaker 19
Dirck Tijsse 20
Gerrit Jansz Ghoos 20
Jacop Hansz Bos 20
Phlijps Phlijpesz 20
Emmerijck van Hes 20
Lijsbet Joosten 20

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer